Topp

Hms / Ks

Sertifiseringer og HMS / KS

Liv og helse skal respekteres Vi skal i vårt helse, miljø og sikkerhetsarbeid legge forholdene til rette for et skapende arbeidsmiljø, der sikkerhet og et trivelig samarbeid for ansatte er i fokus. Vi utøver vårt arbeid innenfor en bransje med risiko for skader og ulykker, som igjen tilsier at et betydelig fokus på HMS er svært viktig.

Gjennom å legge forholdene til rette skal fraværet holdes på minimum og antallet skader og ulykker Skal holdes så nær null som mulig. Alle våre ansatte skal komme uskadd hjem etter dagens innsats.

Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet vi utfører og vi skal til enhver tid tilfredstille eller overgå Avtalt kvalitet for å fylle kundens behov og forventninger.

Vår kvalitetspolitikke er :
”Vi skal levere produktet kunden har kjøpt i riktig kvalitet og til avtalt tid ”

En stadig jakt på forbedringer har ført til at vi har anskaffet oss et godt styringssystem gjennom KS Kvalitetskontroll , der alle ansatte har tilgang til vårt HMS og kvalitetssystem  med timeregistrering og personalhåndbok .Vi er stolte av å meddele at vi nå er sertifisert for kvalitetsstandaren  NS-EN 1090-1 og Utførelsesklasse EXC2

Vi leverer CE-merket stål !

Bunn